ACTiverend online trainen met Psychodrama (zoomdrama)

Volgende serie:  11, 15, 19 december, de laatste bijeenkomst in samenspraak met de deelnemers.
Daarna begin 2021, datums volgen.

Verstevig je professionaliteit met ervaringsgericht en contactgericht online werken door deelname aan deze opleiding. Een samenwerking tussen Hannah Salomé, Jacomien Ilbrink en Ina Hogenboom: Psychodrama Online als aanvulling op je werkzaamheden . Contact gericht werken via het beeldscherm.

De anderhalve-meter-samenleving maakt dat we anders moeten omgaan met onze ontmoetingen, dus ook met onze psychodrama ontmoetingen. De manier waarop we elkaar daarin ontmoeten, individueel of in een groep, vraagt aanpassingen.
De afgelopen tijd is communicatie via het beeldbellen steeds meer de manier van werken geworden en wordt gebruikt bij diverse vormen van begeleiding, therapie en coaching.
De uitdaging is om actieve, ervaringsgerichte methodes ook online in al haar rijkdommen neer te zetten, gebruik makend van alle technische hulpmiddelen die er beschikbaar zijn.
Zij die werken met actieve, ervaringsgerichte methodes worden nu geconfronteerd met een nieuwe situatie, en willen wellicht deze nieuwe manier van werken verkennen en inpassen in hun huidige werkwijze.
Dus: leer hoe online werken te gebruiken is in het werken met de basisprincipes van actieve, ervaringsgerichte en contactgerichte methodes: spontaniteit, creativiteit, beweging.
De opleiding  Psychodrama Online is een antwoord op bovenstaande.

Deze opleiding richt zich op vaardigheid met computertechnieken ter ondersteuning van psychodrama online. Deelnemers doen ervaring op met oefeningen, waarbij diverse rollen  aan bod komen.
De opleiding bestaat uit 4 sessies van een dag: 2 x 3 uur demonstratie & oefenen.
– Sessie 1 introductie
– Sessie 2 sociometrie, meten van de groep
– Sessie 3 individueel werken en werken in de groep
– Sessie 4 speciale werkvormen & afsluiting
Bij deze sessies zullen we ook de theorie en de werkwijze met elkaar bespreken.

De opleiding richt zich op diegene die reeds een opleiding (geheel of gedeeltelijk) in coaching, training, een ervaringsgerichte methode hebben gevolgd en werkzaam zijn met bovenstaande technieken en deze technieken ook online willen toepassen (men hoeft niet vaardig te zijn met de computer).
Na aanmelding ontvangt de deelnemer een overzicht met afspraken die nodig zijn om te werken via internet. Na akkoord ontvangt de deelnemer de link voor deelname en de literatuur voor de eerste sessie.

Algemene informatie:
De kosten met zomerkorting € 430,00 voor de 4 bijeenkomsten.
De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.
De data zijn:  11, 15, 19 december, de laatste bijeenkomst in samenspraak met de deelnemers;
Tijdstip: 9.00-12.00 uur  en 13.30 – 16.30 uur
Info: www.psychodramaQ.nl of www.academiepsychodrama.com

Aanmelding: ina@psychodramaQ.nl

Trainers: Ina Hogenboom (TEP), Hannah Salome (TEP), Jacomien Ilbrink (CP, PAT)