ACTiverend Psychodrama online

Verstevig je professionaliteit met ervaringsgericht en contactgericht online werken door deelname aan deze opleiding. Een samenwerking tussen Hannah Salomé, Jacomien Ilbrink en Ina Hogenboom: Psychodrama Online als aanvulling op je werkzaamheden. Contact gericht werken via het beeldscherm.
Zie: Kalender / Calender

De anderhalve-meter-samenleving maakt dat we anders moeten omgaan met onze ontmoetingen, dus ook met onze psychodrama ontmoetingen. De manier waarop we elkaar daarin ontmoeten, individueel of in een groep, vraagt om aanpassingen. De uitdaging is om actieve, ervaringsgerichte methodes ook online in al haar rijkdommen neer te zetten, gebruik makend van alle technische hulpmiddelen die er beschikbaar zijn.
Dus: leer online werken met met spontaniteit, creativiteit en beweging.

Deze opleiding richt zich op vaardigheid met computertechnieken ter ondersteuning van psychodrama online. De opleiding bestaat uit 2 sessies met demonstraties & oefenen.
De opleiding richt zich op diegene die reeds een opleiding (geheel of gedeeltelijk) in coaching, training, een ervaringsgerichte methode hebben gevolgd en werkzaam zijn met bovenstaande technieken en deze technieken ook online willen toepassen (men hoeft niet vaardig te zijn met de computer).

Algemene informatie:
De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Tijdstip: 13.00-16.00 uur
Aanmelding: dramametzoom@gmail.com

Trainers: Ina Hogenboom (TEP), Hannah Salome (TEP), Jacomien Ilbrink (CP, PAT)