ONLINE – Opleiding ZOOMdrama – Psychodrama Online

Start 1 augustus 2020

Verstevig je professionaliteit met Psychodrama door deelname aan deze opleiding. Een samenwerking tussen Hannah Salomé en Ina Hogenboom: Psychodrama online als aanvulling op je werkzaamheden met Psychodrama. Contact gericht werken via het beeldscherm.

De anderhalve-meter-samenleving maakt dat we anders moeten omgaan met onze ontmoetingen, dus ook met onze psychodrama ontmoetingen. De manier waarop we elkaar daarin ontmoeten, individueel of in een groep, vraagt aanpassingen.
De afgelopen tijd is communicatie via het beeldbellen steeds meer de manier van werken geworden en wordt gebruikt bij diverse vormen van begeleiding, therapie en coaching.
De uitdaging is om Psychodrama ook online in al haar rijkdommen neer te zetten, gebruik makend van alle technische hulpmiddelen die er beschikbaar zijn.
Zij die werken met Psychodrama worden nu geconfronteerd met een nieuwe situatie, en willen wellicht deze nieuwe manier van werken verkennen en inpassen in hun huidige werkwijze.
Dus: hoe kunnen we het online werken gebruiken om te werken aan de basisprincipes van Psychodrama: spontaniteit en creativiteit (het vinden van nieuwe antwoorden op oude situaties en adequate antwoorden op nieuwe situaties) ?
De opleiding ZOOMdrama is een antwoord op bovenstaande.

Deze opleiding richt zich op vaardigheid met computertechnieken ter ondersteuning van psychodrama online. Deelnemers doen ervaring op met oefeningen, waarbij de diverse rollen als protagonist, groepslid, antagonist (auxiliary ego) en director aan bod komen.
De opleiding bestaat uit 4 sessies van een dag: 2 x 3 uur demonstratie & oefenen.
– Sessie 1 introductie
– Sessie 2 werken met de groep
– Sessie 3 monodrama en psychodrama
– Sessie 4 speciale werkvormen & afsluiting
Bij deze sessies zullen we ook de theorie en de werkwijze met elkaar bespreken.

De opleiding richt zich op diegene die reeds een opleiding (geheel of gedeeltelijk) in rollenspel, psychodrama, sociometrie, sociodrama hebben gevolgd en werkzaam zijn met bovenstaande technieken en deze technieken ook online willen toepassen (men hoeft niet vaardig te zijn met de computer).
Na aanmelding ontvangt de deelnemer een overzicht met afspraken die nodig zijn om te werken via internet. Na akkoord ontvangt de deelnemer de link voor deelname en de literatuur voor de eerste sessie.

Algemene informatie:
De kosten met zomerkorting € 430,00 voor de 4 bijeenkomsten.
De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.
De data zijn: zaterdag 1 augustus, donderdag 6 augustus,
zaterdag 15 augustus en zaterdag 22 augustus;
Tijdstip: 9.00-12.00 uur  en 13.30 – 16.30 uur
Info: www.psychodramaQ.nl of www.academiepsychodrama.com

Aanmelding: ina@psychodramaQ.nl

Trainers: Ina Hogenboom (TEP) en Hannah Salome (TEP)