Visie

Ik geloof in creativiteit, mensen zijn creatieve wezens.
Ieder mens zoekt naar en creëert eigen oplossingen in het omgaan met de wereld. Dit kan gaan over het omgaan met anderen, het werken aan doelen, het maken van keuzes, het oplossen van problemen enz. Ik vind het zeer inspirerend om mensen te ondersteunen bij het hervinden van die creativiteit. Ik werk daarbij met psychodrama, een actieve, krachtige en luchtige methode van werken. Resultaat is dat veelal gevoelens van hoop, kracht en plezier weer geactiveerd worden. En het geloof in eigen kunnen komt terug.
Met behulp van psychodrama, psychodramatechnieken begeleid ik mensen (relaties, individueel, in groepen) bij het vastlopen op diverse levensgebieden. Daarnaast geef ik training en opleiding in Psychodrama en Therapeutic Spiral Model.

Psychodrama
Psychodrama is een effectieve en speelse manier om situaties waarin je vastloopt te onderzoeken, en om met nieuw gedrag te oefenen. Deze manier van leren zorgt voor leerervaringen die beklijven, omdat het denken, voelen en handelen combineert. De ervaring wordt niet alleen cognitief opgeslagen. Veelgehoorde evaluatie is dat mensen bij deze manier van werken meer keuzemogelijkheden ervaren en die ook direct kunnen uitproberen en voelen of het bij hen past.
Vanuit psychodrama maak ik gebruik van technieken uit andere theorieën.

Therapeutic Spiral Model
Therapeutic Spiral Model is een integratie van klassiek psychodrama, hechtingstheorie en recente ontwikkelingen uit de interpersoonlijke neurobiologie en traumatheorie om extra veiligheid en structuur te bieden bij het werken met trauma.

ACT
In ACT leert men zich te richten op zaken die te beïnvloeden zijn (gedrag) in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn (emoties en gedachten). Dit betekent het leren accepteren van emoties en gedachten. Het omzetten van vechten tegen onvermijdelijke zaken naar een waardevol leven. Met psychodramatechnieken is dit proces goed inzichtelijk te maken. 

PESSO
De PESSO
methode gaat ervan uit dat vroege ontwikkelingstekorten zich niet alleen als mentale, maar ook als lichamelijke ervaringen manifesteren (in het heden zichtbaar en/of voelbaar). Wanneer basisbehoeften niet voldoende vervuld zijn, gaan we in onze ontwikkeling een gemis ervaren. Dat gemis kan zich, soms onbewust, diep in ons vastzetten en tot allerlei klachten leiden, die contact met onszelf en anderen bemoeilijken. Met de Pessomethode is het mogelijk om op symbolische wijze recht te doen aan onze oorspronkelijke behoeften en nieuwe ervaringen op te doen. Ervaring hoe anders het geweest had kunnen of had moeten zijn. Deze nieuwe ervaringen bieden steun en scheppen ruimte voor groei en ontwikkeling.

CGT en EMDR
Met de cognitieve gedragstherapie kun je anders leren denken. Gedachten als ‘ik kan niets’ of ‘ik moet perfect zijn’ kunnen omgezet worden naar meer realistische gedachten. De methode is eenvoudig aan te leren en toe te passen op alle levensgebieden. Bij de combinatie met psychodrama kunnen de helpende gedachten worden uitgeprobeerd in een rollenspel en beoordeeld op effectiviteit.
Psychodrama kan worden gebruikt om het verhaal van een traumatische gebeurtenis (trauma timeline) te laten uitbeelden, zoals in EMDR gebruikt wordt. Psychodramatechnieken gebruiken om hulpbronnen te zoeken, te laten doorvoelen en te activeren geeft bescherming bij het verwerken van traumatische herinneringen.

Focussen
Focussen is een methode om je aandacht te richten op hetgeen in je lichaam of geest voelbaar is. Dit onderzoeken op een accepterende wijze geeft vaak beter begrip, nieuwe inzichten en verlichting. Veel gehoorde evaluaties gaan over de verbazing over het innerlijke weten of de onvermoede krachtbronnen. Dit combineren met psychodrama heeft vaak een krachtige werking.