Visie

Herontdekken van jouw creatieve kracht
Ik geloof in creativiteit; de mens is geboren om te creëren. Elk individu streeft naar en vormt zijn eigen oplossingen om door het leven te navigeren. Of het nu gaat om het aangaan van relaties, het nastreven van doelen, het maken van beslissingen, of het oplossen van problemen, we putten uit onze creativiteit. Ik voel me gedreven om mensen te begeleiden en op te leiden bij het herontdekken van deze creatieve kracht.

Psychodrama
Mijn aanpak draait om psychodrama, een dynamische, ervaringsgerichte methode die krachtig, diepgaand en tegelijk lichtvoetig kan zijn. Het resultaat is vaak een hernieuwd gevoel van hoop, kracht en vreugde, en een herwonnen geloof in eigen capaciteiten.

Ontdek wat psychodrama voor jou kan betekenen. Met psychodrama werk je actief aan het vergroten van je handelingsvaardigheid door situaties waarin je vastloopt te onderzoeken en nieuwe manieren van handelen uit te proberen. In een veilige en ondersteunende omgeving krijg je de kans om actief te participeren in rollenspellen en scenario’s die jouw uitdagingen en doelen weerspiegelen. Het plezier in leren staat centraal; door te spelen en te experimenteren ontwikkelen zich nieuwe inzichten en nieuwe vaardigheden.

Door te handelen en te ervaren in plaats van alleen te praten, worden leerervaringen gecreëerd die blijven hangen en direct toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Je leert niet alleen theoretisch, maar ook praktisch hoe je met moeilijke situaties om kunt gaan en nieuwe gedragspatronen kunt ontwikkelen die beter passen bij jouw behoeften en doelen.
Onze ervaren psychodrama professionals begeleiden je stap voor stap door het proces, waarbij ze tevens gebruikmaken van technieken uit andere benaderingen.

Therapeutic Spiral Model
Het Therapeutic Spiral Model (TSM) Voegt onderdelen toe aan psychodrama om veilig te kunnen werken met trauma. TSM richt zich op het internaliseren van krachtige rollen voor bewustzijn, veerkracht en groei. Met deze trauma-geïnformeerde therapie ondersteunen we mensen bij het verkennen en overwinnen van traumatische impact. Onderzoek benadrukt het belang van ervaringsgerichte, lichaamsgerichte benaderingen in psychotherapie, TSM biedt een effectieve methode biedt voor heling en groei bij trauma.
Meer….

Integratie na psychedelische therapieën
Recent toegevoegd aan mijn diensten zijn integratiesessies na psychedelische therapieën. In deze sessies help ik mensen om de inzichten die ze tijdens hun psychedelische ervaringen hebben opgedaan te verwerken en te integreren in hun dagelijks leven. Met plezier in leren en ontdekken kunnen nieuwe inzichten met enthousiasme en nieuwsgierigheid worden verkend. Het mooiste aan mijn werk is het moment waarop mensen een doorbraak ervaren en weer in contact komen met hun eigen kracht en mogelijkheden. Het zien van hun groei en transformatie is enorm bevredigend en geeft mij de motivatie om door te gaan met dit waardevolle werk.

EMDR
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie die specifiek is ontwikkeld voor het verwerken van traumatische herinneringen. Door middel van het oproepen van traumatische herinneringen en het volgen van oogbewegingen of andere stimulatie, helpt EMDR je om deze herinneringen op een veilige manier te verwerken.
Psychodrama kan worden gebruikt om het verhaal van een traumatische gebeurtenis uit te beelden, vergelijkbaar met hoe het in EMDR wordt gebruikt. Daarnaast kunnen psychodramatechnieken worden ingezet om hulpbronnen te vinden, te activeren en te ervaren, wat bescherming biedt tijdens het verwerken van traumatische herinneringen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Met CGT leer je om anders te denken, waardoor je negatieve gedachten zoals ‘ik kan niets’ of ‘ik moet perfect zijn’ kunt omzetten naar meer realistische gedachten. Deze methode is eenvoudig aan te leren en toe te passen op alle gebieden van je leven.
Wanneer gecombineerd met psychodrama, kunnen de helpende gedachten worden uitgeprobeerd in rollenspellen, waardoor je direct kunt ervaren hoe effectief ze zijn.

Pesso therapie.
De Pesso therapie biedt jou een unieke mogelijkheid om diepere emotionele blokkades te doorbreken die voortkomen uit onvervulde behoeften. Het gemis daarin kan, soms onbewust, diep in ons vastzetten en tot allerlei klachten leiden, die contact met onszelf en anderen bemoeilijken.
Met de Pessomethode is het mogelijk om op symbolische wijze recht te doen aan onze oorspronkelijke behoeften en nieuwe ervaringen op te doen. Ervaring hoe anders het geweest had kunnen of had moeten zijn. Deze nieuwe ervaringen bieden steun en scheppen ruimte voor groei en ontwikkeling.

Acceptance Commitment Therapie (ACT)
ACT biedt jou een benadering om beter om te gaan met moeilijke emoties en situaties in jouw leven. Onder andere door middel van acceptatie, mindfulness en het identificeren van jouw waarden, leer je om meer psychologische flexibiliteit te ontwikkelen.

Wat betekent dit voor jou? Het betekent dat je kunt leren om jouw gedachten en gevoelens te observeren zonder erdoor overweldigd te worden. Je krijgt dan meer ruimte om bewuste keuzes te maken die meer passen bij wat voor jou echt belangrijk is. Dit kan leiden tot een groter gevoel van welzijn, veerkracht en vrijheid.

Focussen
Focussen is een methode die je helpt om je aandacht te richten op wat voelbaar is in je lichaam of geest. Door op een accepterende manier te onderzoeken wat er van binnen gebeurt, kun je beter begrip krijgen, nieuwe inzichten opdoen en verlichting ervaren. Veel mensen ervaren verrassing over het innerlijke weten dat ze ontdekken tijdens het focussen, evenals de onvermoede krachtbronnen die ze kunnen aanboren.