Klachten

A. Klacht over behandelaar of behandeling
Heeft u een klacht over uw behandelaar of over de behandeling? Bespreek dan eerst de klacht. Indien dat niet lukt dan kan de uitvoering in handen gesteld worden van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. PsychodramaQ / Hogenboom Psychologisch Advies is aangesloten bij het NIBIG. Zij bieden een klachtenfunctionaris en een externe geschillencommissie (Zorggeschil). U kunt hiervoor kijken op de website: www.nibig.nl.

B. Klacht over opleiding
PsychodramaQ wil graag leren van de ervaringen van deelnemers van de opleidingen. Elke deelnemer is van harte welkom met feedback. Deze wordt rechtstreeks gericht aan de opleider die het betreft. Mocht een deelnemer een klacht hebben aangaande een geleverde dienst, dan hoort zal deze op een passende manier worden behandeld. U dient de klacht schriftelijk kenbaar te maken door deze te sturen naar: info@psychodramaQ.nl

Termijn behandeling klacht.
Indien u een klacht heeft ingediend zal u daarvan binnen 1 week* een schriftelijke bevestiging van ontvangen, uw klacht zal uiterlijk binnen 14 dagen* na indienen behandeld worden. Het streven is de klacht binnen een termijn van in totaal 4 weken* te kunnen afronden. Klachten moeten binnen vastgestelde termijn zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Vertrouwelijk.
Alle klachten en behandeling van de klachten en alle daarmee samenhangende correspondentie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld en voor de duur van 2 jaar worden bewaard.

Komt u er toch niet uit ?
Alle binnenkomende klachten worden, indien er niet tot een afwikkeling kan worden gekomen met PsychodramaQ, voorgelegd aan een onafhankelijk bemiddelaar: Mw. Mr. A. Wissink mcm, Bergweg 279b, 3037 EM Rotterdam.
Het oordeel van de onafhankelijk bemiddelaar is voor PsychodramaQ bindend; eventuele consequenties worden door PsychodramaQ snel afgehandeld.
Een klacht wordt binnen 30 dagen*, na ontvangstbevestiging, door de klachtencommissie afgehandeld. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

* De in de procedure genoemde termijnen kunnen verlengd worden in verband met vakantie of ziekte van de betrokkenen of bemiddelaar. De betrokkenen worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Disclaimer: Q.M. (Ina) Hogenboom (PsychodramaQ / Hogenboom Psychologisch Advies) is niet aansprakelijk voor mogelijke onvolledigheid en actualiteit van de geplaatste informatie of de gevolgen via deze informatie ontstane transacties.