Therapeutic Spiral Model (TSM)


Het Therapeutic Spiral Model (TSM) is een integratie van klassiek psychodrama, hechtingstheorie en recente ontwikkelingen in interpersoonlijke neurobiologie en traumatheorie om extra veiligheid en structuur te bieden bij het werken met trauma. TSM is ontwikkeld door gecertificeerde trainers in psychodrama, sociometrie en groepspsychotherapie – Kate Hudgins en Francesca Toscani.

Met TSM werken we allereerst met het internaliseren van rollen voor kracht, bewustzijn, veerkracht en posttraumatische groei. Wanneer dit is bereikt, kunnen overlevenden de impact van traumatische gebeurtenissen volledig verkennen, begrijpen en bevrijden.
We leren de basisprincipes van psychodrama, trauma-geïnformeerde therapie om posttraumatische groei (transformatie) te bevorderen. We leren de basale psychodramavaardigheden van dubbelen, rolwisseling, sociometrie, sociodrama en andere technieken uit het klassieke psychodrama. Daarnaast worden specifieke klinisch aangepaste TSM-interventies voor veiligheid bij het werken met trauma aangeleerd via de klinische kaart van het Trauma Survivor’s Internal Role Atom (TSIRA) – met de interne rollen voor kracht, trauma en transformatie. Dit moedigt beoefenaars aan om de TSIRA te gebruiken in hun klinische praktijk, onderwijs, gemeenschap, etc.
Onderzoek naar de neurobiologie van trauma en gehechtheid toont aan dat experiëntiële, op het lichaam gebaseerde methoden op dit moment de krachtigste hulpmiddelen zijn die er zijn in psychotherapie en onderwijs. 

Er zijn vier niveau I trainingen:
• De neurobiologie van trauma.
• Containment: de sleutel tot veiligheid met actiemethoden.
• Vrienden worden met je defensies.
• Transformatie van de TSM-traumadriehoek naar posttraumatische groei.
Naast deze vier trainingen is een workshop speciaal gericht op Projectieve Identificatie en een workshop gericht op persoonlijke groei.

Neurobiologie van trauma (1)
We weten nu dat mensen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt significante veranderingen hebben in hun neurobiologie (in de hersenen en het hele zenuwstelsel). De rechterhersenhelft verwerkt vooral de non-verbale informatie, zoals bijv. emoties, relatie-informatie, onverwerkte trauma herinneringen. Nieuw onderzoek wijst op interpersoonlijke connecties tussen mensen via hun rechterhersenhelften. De linkerhersenhelft bevat de verbale informatie met o.a. de functie betekenisgeving die bij trauma wegvalt door de gevaarsignalen van de brainstem, hypothalamus en de amygdala. Recentelijk heeft onderzoek aangetoond dat veel meer van de hersenen zich ontwikkelen door interpersoonlijke interactie (veranderingen in de hersenen in de polyvagale zenuw en in andere diepere hersenstructuren) dan eerder werd gedacht (Schore AN (2021) The Interpersonal Neurobiology of Intersubjectivity).

In deze training leren we specifiek de neurobiologie in actie. We onderzoeken gesimuleerde en echte situaties met de eigen verhalen van de deelnemers. We gebruiken  een unieke TSM-manier om de neurobiologische veranderingen in de hersenen en het lichaam te begrijpen, dat helpt om de vaak moeilijke taal van interpersoonlijke neurobiologie te vertalen naar een eenvoudige actiestructuur.
Deze training leert ook specifieke TSM-interventies om de overlevingsmechanismen tegen trauma aan te pakken. Een dergelijke interventie is de Body Double (BD), gecreëerd door TSI Trainer, Linda Ciotola, M.Ed, TEP (Burden & Ciotola, 2002). De BD is een rol die cliënten afstemt op hun eigen lichamelijke gewaarwordingen, gedachten en gevoelens om te voorzien in zelfregulatie, zelfverzachting en narratieve labeling. De BD is ontwikkeld om dissociatie te verminderen en mensen te helpen hun lichaam op een gezonde manier te ervaren, zelfs tijdens een flashback of lichaamsherinnering, en helpt hen te kalmeren.
Hoofddoel van deze training is het veilig leren werken naar posttraumatische groei.

Deelnemers leren:

 • de basiselementen van de polyvagaal theorie, een fundament van ons huidige begrip van de neurobiologie van trauma;
 • hoe de TSM Body Double/Containing Double-interventies te gebruiken om de schade in het lichaam/de hersenen als gevolg van een trauma te herstellen;
 • het gebruik van ademhaling en andere eenvoudige technieken om de ventrale vagus staat (de plaats van rust en verbinding) te activeren;
 • een overzicht van de neurobiologie van trauma in de hersenen/het lichaam en het zenuwstelsel in actie;
 • ervaring opdoen met het gebruiken van projectieve identificaties in de groep voor herstel van de trauma gerelateerde symptomen richting posttraumatische groei;
 • basale psychodramavaardigheden van dubbelen, rolwisseling, sociometrie, sociodrama en andere principes en technieken uit het klassieke psychodrama;
 • creatieve, speelse vormen en methodieken voor opwarming naar spontaniteit en creativiteit;
 • specifieke klinisch aangepaste TSM-interventies voor veiligheid (safety structures) bij het werken met trauma;
 • de klinische kaart van het Trauma Survivor’s Internal Role Atom (TSIRA) – met de interne rollen voor kracht, trauma en transformatie.

Containment: de sleutel tot veiligheid met actiemethoden (2)
Tijdens deze cursus presenteren we het algemene sjabloon of protocol voor het veilig uitvoeren van TSM-psychodrama en alle methoden van experiëntiële therapie, ongeacht de problemen die overlevenden van trauma’s met zich meebrengen. The Trauma Survivor’s Internal Role Atom (TSIRA) wordt volledig gepresenteerd. De workshop leert hoe de interne rollen van TSM, met name de prescriptieve rollen van de TSIRA, kunnen worden aangepast om te helpen bij resttrauma door ‘containment’ en nauwkeurige etikettering. Deelnemers leren denken en voelen in evenwicht te brengen, zodat oude, onverwerkte herinneringen veilig in het heden kunnen worden gehanteerd en vanuit het hier-en-nu-perspectief opnieuw kunnen worden bekeken om nieuwe oplossingen te vinden voor oude zich herhalende traumapatronen.
Deze workshop leert ook een fundamentele TSM-actie-interventie genaamd de Containing Double (CD) (Toscani & Hudgins, 1993), die cliënten met een trauma helpt om de denkende en voelende delen van hun hersenen in evenwicht te brengen. Hierdoor kunnen ze in het heden blijven en nieuwe, spontane en creatieve acties ondernemen. Demonstratie en gesuperviseerde oefening van de CD laat zien hoe je de container zowel groter als kleiner kunt maken voor obsessieve gedachten, afweermechanismen en diepe gevoelens. De CD wordt een brug van afweer naar aanwezig zijn in het hier-en-nu en is wereldwijd de meest gebruikte TSM-interventie (Hudgins & Toscani, 2013).

Deelnemers leren:

 • definiëren wat ‘containment’ is en beschrijven waarom dat nodig is bij ervaringsgerichte veranderingsmethoden.
 • definiëren van de 3 stadia van het TSM-protocol van de klinisch gebaseerde TSIRA: Prescriptieve, Trauma gebaseerde en Transformatieve Rollen.
 • oefenen van de specifieke TSM klinische actie-interventie van de Containing Double (CD) om te allen tijde een evenwicht te bieden tussen denken en voelen.
 • uitleggen hoe je een veilige container kunt creëren voor het uiten van diepe gevoelens van verdriet, woede, wanhoop en angst voor herstel van de ontwikkeling.
 • ondersteunen bij het nauwkeurig labelen van gedachten en gevoelens, zodat m.b.v. actie en correctieve ervaringen de oude traumapatronen kunnen veranderen.
 • beschrijven hoe ze het geleerde van deze workshop zullen toepassen in hun professionele setting(s).

Vrienden worden met je afweer / defensies (3)
In deze workshop richten we ons op de afweermiddelen die mensen tijdens een trauma gebruiken om zichzelf te beschermen en te overleven, die vervolgens deel gaan uitmaken van het rolrepertoire tot in de volwassenheid. Categorieën van afweermechanismen zijn bijvoorbeeld obsessies, dwanghandelingen, verslavingen en eetstoornissen. Terwijl ze aanvankelijk werkten, zien we hoe ze pathologisch kunnen worden als ze niet langer nodig zijn en geen groei ondersteunen – d.w.z. echte spontaniteit, creativiteit en flexibiliteit verdwijnt.

De Manger of Defenses (MD) wordt onderwezen in actie, met behulp van groepsgenoten (of objecten) die de defensies vertegenwoordigen.
De MD bepaalt wanneer en of verdediging nodig is, het verschuift van onbewuste naar bewuste gedachten en ondersteunt oude afweermechanismen om te evolueren naar gezonde bescherming in het hier en nu.

Deelnemers leren:

 • beschrijven van afweermechanismen die ontstaan na een trauma, waaronder: overleven, obsessies, dwanghandelingen, verslavingen en eetstoornissen, evenals onaangepaste coping vaardigheden.
 • leren van de MD en hoe deze in klinische situaties te gebruiken en het gebruik ervan aan te passen aan andere omgevingen.
 • identificeren en benoemen van afweermechanismen die het vaakst worden gebruikt en hoe deze kunnen worden omgezet in coping vaardigheden van hogere orde.
 • beschrijven hoe ze het geleerde van deze workshop zullen toepassen in hun professionele setting(s).

De traumadriehoek transformeren naar posttraumatische groei
In deze workshop leren we de op trauma gebaseerde rollen van de TSIRA van de TSM Traumadriehoek – een configuratie die de destructieve cyclus van slachtoffer, dader en zelfverlater verduidelijkt.
Bij de behandeling van verslavingen is de Karpman-driehoek bekend met de interpersoonlijke rollen van slachtoffer, dader en redder. Door jarenlange klinische ervaring hebben we deze driehoek opnieuw gedefinieerd om de geïnternaliseerde ervaring van de overlevende van een trauma weer te geven.

Door gebruik te maken van de roltheorie omvat de Traumadriehoek van TSM de traumarollen van slachtoffer, dader en zelfverlater (abandoning authority). Deze laatste wordt geïnternaliseerd wanneer er geen redder beschikbaar is in de interpersoonlijke wereld. De TSM-rol van de Zelfverlater beschrijft hoe overlevenden van trauma’s leren zichzelf over te geven aan dissociatie, zelfbeschadiging, verslavingen, eetstoornissen en gebrek aan zelfzorg.
De rol van de Zelfverlater werd gedeeltelijk geïnspireerd door het werk van Dusty Miller (Miller, D. (1994)) over een gedragspatroon dat ze omschreef als ‘Trauma Re-enactment Syndrome’  en een rol die ze de ‘Non-Protecting Bystander’ noemde.
De Traumadriehoek vertegenwoordigt een gesloten energiecircuit ingebed in de persoonlijkheidsstructuur van degenen die wreedheid of trauma hebben overleefd, zich herhalend als levenslange patronen van misbruik en verwaarlozing. Door middel van persoonlijke drama’s biedt deze training hulpmiddelen om de op trauma gebaseerde rollen te transformeren, de transformatie van zelfverwaarlozing naar zelfzorg mogelijk te maken en gezonde probleemoplossing in het dagelijks leven bij te brengen. De transformerende rol van Goede Zelfzorger (Gepaste Authoriteit) wordt aangeleerd als tegengif tegen het vastzitten in de TSM Trauma Driehoek.
Beoordeling en uitvoering van de TSM-traumadriehoek wordt aangeleerd als een hulpmiddel met pen en papier, in actie door over de driehoek te lopen en/of door gebruik te maken van sociodrama of individuele psychodrama’s.

Deelnemers leren:

 • de TSM-traumadriehoek beschrijven en de vele toepassingen ervan in onderwijs, therapie en organisaties.
 • uitleggen van beoordelingsmethoden bij het werken met de TSM-traumarollen van slachtoffer, dader en zelfverlater.
 • demonstreren van manieren om de voorschrijvende rollen van TSM te integreren om hiermee de traumarollen veilig en zonder hertraumatisering op te roepen en te transformeren.
 • uitleggen van hun persoonlijke patroon op de traumadriehoek.
 • transformeren van het geïdentificeerde patroon met goede zelfzorger en gepaste autoriteit die het patroon van trauma kan stoppen.
 • beschrijven hoe ze het geleerde van deze workshop zullen toepassen in hun professionele setting(s).

References
Burden, K.B. and Ciotola, L. (2002) The Body Double: An Advanced Clinical Action Intervention Module in the Therapeutic Spiral Model to Treat Trauma. Available at www.vsjournals.de /pdf/body_offener_beitrag_03 2007.pdf.
Hudgins, M. K & Toscani F. (1996) The Containing Double: An Action Intervention for Safety When Treating Severe Trauma,Charlottesville, V A, The Centre for Experiential Learning (private publication).
Miller, D. (1994). Women Who Hurt Themselves: A Book Of Hope And Understanding. Verenigde Staten: Basic Books.
Schore AN (2021) The Interpersonal Neurobiology of Intersubjectivity. Front. Psychol. 12:648616. doi: 10.3389/fpsyg.2021.648616.