SA-OS – Communiceren over intenties en behoeften

         

Wat betekent SA-OS.
SA-OS staat voor Simultaneous Action-Observer Strategy en is een methodiek die gebruik maakt van diverse psychodramatechnieken en de theorie en filosofie van psychodrama. Deze methodiek kan gezien worden als een aanvulling op psychodrama.

Werkwijze SA-OS in het kort.
Bij de werkwijze van SA-OS staan twee protagonisten centraal. Deze protagonisten hebben een relatie met elkaar waarbij ze op zoek zijn om met elkaar een conflict uit te zoeken en/ of elkaar beter te leren kennen.
De SA-OS werkwijze bestaat uit 5 fasen. In de eerste 4 fasen gaan de twee protagonisten om beurten aan de slag via een interne dialoog. Terwijl de ene protagonist actief is (actieve modus) observeert de andere protagonist (observer modus). Bij de laatste fase (5) is er sprake van een directe dialoog tussen beide protagonisten. Deze dialoog is voorbereid door de rijke indirecte dialogen en observaties in de voorgaande fases. Verruimde inzichten opgedaan in de vorige 4 fasen kunnen vrij snel voor  verbetering zorgen in  de relatie-kwaliteit. Door wederzijds begrip en waardering kan de relatie zich meer ontwikkelen richting eerlijkheid en authenticiteit.

Theoretisch kader.
Het persoonsmodel van Verhofstadt-Denève (2007; 2017) is het voornaamste referentiekader en theoretische onderbouwing van deze werkwijze. Dit Fenomenologisch-Dialectisch Persoonsmodel (Fe-Di P model) heeft 6 dimensies of perspectieven die mensen kunnen hanteren in relaties.

De dimensies in het kort gaan over:

  • ons reëel en ideaal Zelfbeeld (ZB) “Wie ben ik?” wie zou ik willen zijn?”;
  • ons Alterbeeld (AB) “Wie is de ander? ‘Hoe zou de ander moeten zijn?” en
  • ons Metazelf (MZ); “Hoe ziet de ander mij? “Hoe zou de ander mij moeten zien?”.

Al deze dimensies worden gestructureerd doorlopen met de SA-OS werkwijze. (Fe-Di P Model, van Leni Verhofstadt Denève).

Structuur opleiding SA-OS – Communiceren over intenties en behoeften.
Op de eerste twee dagen staat de basis van de SA-OS werkwijze centraal. Dit betekent dat er na een demonstratie van de werkwijze de deelnemers als director oefenen met de 5 fasen en andere deelnemers hierbij protagonisten zijn. De theoretische achtergrond zal ook aanbod komen.
Tussen dag 2 en dag 3 is er een online supervisie sessie, waarin vooral centraal staat hoe deelnemers de methode hebben toegepast en wat ze hierbij zijn tegengekomen.
De laatste (derde) dag komen er technieken aanbod hoe ook het psychodramaspel in de werkwijze kan worden geïntegreerd.

Certificaat.
Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat mits ze voldaan hebben aan de opdrachten. Deze opdrachten zijn:

  • het maken van een reflectieverslag aan de hand van een format;
  • een theorie – praktijk opdracht.

Deze opleiding-driedaagse geldt als onderdeel van de vervolgopleiding Psychodrama.

De opleiders:
Hannah Salomé (TEP) en Ina Hogenboom (TEP)