Privacy

Privacyverklaring  PsychodramaQ / Hogenboom Psychologisch Advies

Persoonsgegevens die wij verwerken
PsychodramaQ / Hogenboom Psychologisch Advies verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
PsychodramaQ / Hogenboom Psychologisch Advies verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
PsychodramaQ / Hogenboom Psychologisch Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen/mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren
PsychodramaQ / Hogenboom Psychologisch Advies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. PsychodramaQ / Hogenboom Psychologisch Advies hanteert de volgende bewaartermijn: 15 jaar.

Delen met anderen
PsychodramaQ / Hogenboom Psychologisch Advies deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PsychodramaQ / Hogenboom Psychologisch Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
PsychodramaQ / Hogenboom Psychologisch Advies gebruikt vooralsnog geen cookies.
(Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw vragen en een eventueel verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar qm.hogenboom@zonnet.nl. PsychodramaQ / Hogenboom Psychologisch Advies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
PsychodramaQ / Hogenboom Psychologisch Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@psychodramaq.nl.

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met PsychodramaQ / Hogenboom Psychologisch Advies, kunt u ons als volgt bereiken:

PsychodramaQ / Hogenboom Psychologisch Advies
Burg. Brandtstraat 1, 2381 XA, Zoeterwoude
Praktijk: Pompoenweg 9, Leiden
KvK-nr van PsychodramaQ te Leiden: 273.58.648
Tel: +31-(0)6-15616939
Email: info@psychodramaq.nl