Simultaneous Action-Observer Strategy (SA-OS)

Simultaneous Action-Observer Strategy (SA-OS).
Working with two protagonists (in conflict or looking for improved cooperation). A structured method to address and resolve conflicts with the help of chairs.
Werken met twee protagonisten (in conflict of op zoek naar verbeterde samenwerking). Een gestructureerde methode om met behulp van stoelen conflicten te adresseren en op te lossen.