SA-OS – Online

Simultaneous Action-Observer Strategy (SA-OS).
Working with two protagonists (in conflict or looking for improved cooperation). A structured method to address and resolve conflicts with the help of chairs.
Werken met twee protagonisten (in conflict of op zoek naar verbeterde samenwerking). Een gestructureerde methode om met behulp van stoelen conflicten te adresseren en op te lossen.

As a therapist / mediator it is sometimes difficult to work with people in conflict. With the SA-OS model you can achieve results and enjoy working with conflicts more and more.
General information for a series of 4 meetings:
Dates in 2022: to be determined.
Sign up and info: dramametzoom@gmail.com

Trainers: Ina Hogenboom (TEP), Hannah Salomé (TEP) and Jacomien Ilbrink (CP, PAT).

Als therapeut / mediator is het soms moeilijk om met mensen in conflict te werken. Met het SA-OS model kun je resultaten boeken en steeds meer plezier beleven aan het werken met conflicten.
Algemene informatie voor een reeks van 4 bijeenkomsten:
Data in 2022: volgt binnen.
Aanmelden en info: dramametzoom@gmail.com
Trainers: Ina Hogenboom (TEP), Hannah Salomé (TEP) en Jacomien Ilbrink (CP, PAT)