Simultaneous Action-Observer Strategy (SA-OS)

Simultaneous Action-Observer Strategy (SA-OS).
Werken met twee protagonisten (in conflict of op zoek naar verbeterde samenwerking). Een gestructureerde methode om conflicten te adresseren en op te lossen.

Van Conflict naar gezamenlijke Oplossing.
Een kortdurende leergang om de effectieve, inter-actieve methode SA-OS als interventie in te zetten bij conflicten tussen twee personen of twee partijen.
Als mediator, relatiecoach, therapeut, organisatiecoach zijn conflicten tussen 2 personen of meerdere partijen vaak onderdeel van de opdracht. Conflicten kennen een verloop, waarbij escalatie vaak op de loer ligt. Als begeleider raak je betrokken bij het conflict als mensen of partijen er niet uit komen en het conflict misschien al is geëscaleerd.
Hoe komen beide partijen weer tot dialoog, tot waardering van elkaar? Immers, een conflict kan gezien worden als een tragische uitdrukking van onvervulde behoeften, waarbij inzicht in elkaars beweegreden leidt tot begrip van elkaar, waaruit een gezamenlijk antwoord op dit conflict kan ontstaan.
Soms kan het werk van een begeleider bij conflicten erg lastig zijn. Lastig als je meer compassie krijgt met een van de andere partijen of je een conflict voorgeschoteld krijgt, waar niet uit te komen is, wat wel van jou wordt verwacht. Herken je je in dit beeld? Dan is deze kortdurende opleiding heel geschikt voor jou, vanwege een compleet andere insteek dan gebruikelijk ingezet wordt.

SA-OS staat voor Simultanous Action Observer Strategy. Een effectief bewezen methode, gekenmerkt door een gestructureerde aanpak om partijen te faciliteren naar een antwoord op hun tegenstellingen.
Doel van deze leergang
In deze opleiding leren deelnemers te werken met de methodiek SA-OS. In deze opleiding staan het demonstreren en uitproberen van de methode centraal. Zo wordt door eigen leerervaring als ook inbreng eigen casuïstiek effectief geleerd om te werken met deze methode.
Wat deelnemers leren:
Een methodiek waarbij ieder individu centraal staat en twee mensen (of partijen) elkaar beter leren kennen.
Een methode gericht op:
– het nemen van verantwoording van beide partijen nemen
voor een gezamenlijke oplossing;

– het naar elkaar bewegen van extreme standpunten;
– het hanteren van heftige emoties, zodat ruimte voor samenwerking ontstaat;
– het boven water krijgen van pijnpunten;
– met seriële aandacht voor deelnemers aansturen;
– het voorkomen van escalatie door het inbouwen van tijdvertraging;
– het aanleren van een gestructureerde aanpak;
– het tijd nemen voor het verwoorden van de standpunten;
– het doorbreken van patroon van ruzie maken (actie – reactie);
– het uit de blame frame blijven (onpartijdigheid bewaren als mediator).
Wat deelnemers leren:

– Vaardigheidstraining met veel oefenen
– Een nieuwe manier van luisteren
– Technieken die ten grondslag liggen aan deze methodiek
– Door de gestructureerde aanpak een respectvolle manier van
   begrenzing kunnen aanbrengen bij een conflict.
– Theorie in de vorm van artikelen om zelf na te lezen.
Doelgroep
Diegenen die conflicten tussen twee mensen of twee partijen begeleiden. Mediators, relatietherapeuten, relatie coach, organisatiecoach.
Algemene informatie:
Voor meer informatie: ina@PsychodramaQ.nl
Datum: Oktober-November 2023