Workshop Zelfcompassie

Workshop ZELFCOMPASSIE door Marjolijn Punt en Ina Hogenboom. Op zaterdag 26 oktober 2019 van 10-16 uur in Den Haag. Aanmelden: ina@PsychodramaQ.nl. Kosten: 99 euro. Vragen: 06-15616939. Voor geïnteresseerden in Positieve Psychologie, Psychodrama en Yoga Inzichten, ervaringen, actieve technieken en wetenschap worden samengebracht in deze workshop.

Inleiding / uitgangspunten. Bij positieve psychologie 2.0 (Wong, 2011) gaat het om het stimuleren van positieve dingen èn het leren omgaan met negatieve dingen. Voor dit laatste is het nodig zelfcompassie te ontwikkelen (Wong, Bohlmeijer, Frederikson, Bergsma). Onderzoek heeft aangetoond dat zelfcompassie effectiever is bij het verbeteren van stemmingen dan accepteren of cognitieve herwaardering (Ehret, Joorman & Berking, 2018). Rozendal (2014) heeft onderzocht of zelfcompassie als vierde basisbehoefte naast autonomie, verbondenheid en competentie (zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci) toegevoegd moet worden. De resultaten geven geen eenduidig antwoord, maar wel blijkt dat zelfcompassie significant verklarende waarde heeft voor het voorspellen van geestelijke gezondheid.

Praktisch. Hoe doe je dat, zelfcompassie? Hoe ontwikkel je zelfcompassie? Zelfcompassie kun je goed gebruiken bij het leren omgaan met negatieve ervaringen, negatieve zelfspraak. In deze workshop leer je met een actieve methode, met diverse spelvormen en yoga, om toegang te krijgen tot zelfcompassie. Het doel is om zelfcompassie te bevorderen in denken, voelen en handelen, en dit sterk te verankeren in het lichaam (embodied learning). Uit yoga voegen we meditatie, ademhaling, houdingen en bewegingsreeksen toe die energie genereren, kracht versterken en je stilte laten ervaren.

We volgen het model van de Appreciative Inquiry. We gaan verkennen en vertellen, een warming-up naar de gebieden waar we meer zelfcompassie willen ervaren. Hierbij gebruiken we sociometrische technieken uit psychodrama, gebruik makend van het levenskompas uit ACT. We gaan het gevondene verbeelden en vormgeven in scenes. Hierin gaan we actief onderzoeken hoe we toegang krijgen tot zelfcompassie, hoe onze zelfcompassie eruit ziet en hoe we die effectief kunnen inzetten. Daarna verwezenlijken en valueren we de toepassing ervan, allereerst in de oorspronkelijke scene. We kunnen het geleerde in meerdere scenes oefenen, zodat het verankert in het lichaam en ter voorbereiding op verdere verwezenlijking in de praktijk. We experimenteren daarbij om te kijken hoe we gevonden zelfcompassie kunnen vergroten, verstevigen en bestendigen.

Aanmelden: ina@psychodramaq.nl. Kosten: 99 euro. Vragen: 06-15616939