Workshop Zelfcompassie

Workshop op aanvraag
Voor geïnteresseerden in Positieve Psychologie en Psychodrama. Inzichten, ervaringen, actieve technieken en wetenschap worden samengebracht in deze workshop.
Bij positieve psychologie 2.0 (Wong, 2011) gaat het om het stimuleren van positieve dingen èn het leren omgaan met negatieve dingen. Voor dit laatste is het nodig zelfcompassie te ontwikkelen (Wong, Bohlmeijer, Frederikson, Bergsma). Onderzoek heeft aangetoond dat zelfcompassie effectiever is bij het verbeteren van stemmingen dan accepteren of cognitieve herwaardering (Ehret, Joorman & Berking, 2018). Rozendal (2014) heeft onderzocht of zelfcompassie als vierde basisbehoefte naast autonomie, verbondenheid en competentie (zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci) toegevoegd moet worden. De resultaten geven geen eenduidig antwoord, maar wel blijkt dat zelfcompassie significant verklarende waarde heeft voor het voorspellen van geestelijke gezondheid.

Praktisch. Hoe doe je dat, zelfcompassie? Hoe ontwikkel je zelfcompassie? Zelfcompassie kun je goed gebruiken bij het leren omgaan met negatieve ervaringen, negatieve zelfspraak. In deze workshop leer je via diverse spelvormen om toegang te krijgen tot zelfcompassie. Het doel is om zelfcompassie te bevorderen in denken, voelen en handelen, en dit sterk te verankeren in het lichaam (embodied learning). We gebruiken dus o.a. ook ademhaling, houding en bewegingen die energie genereren, kracht versterken en/of je stilte laten ervaren.

We gaan verkennen en vertellen, een warming-up naar de gebieden waar we meer zelfcompassie willen ervaren. We gaan het gevondene verbeelden en vormgeven in scenes. Hierin gaan we actief onderzoeken hoe we toegang krijgen tot zelfcompassie, hoe onze zelfcompassie eruit ziet en hoe we die effectief kunnen inzetten.
We kunnen het geleerde in meerdere scenes oefenen, zodat het verankert in het lichaam en ter voorbereiding op verdere verwezenlijking in de praktijk. We experimenteren daarbij om te kijken hoe we gevonden zelfcompassie kunnen vergroten, verstevigen en bestendigen.

Aanmelden: ina@psychodramaq.nl. Kosten: 99 euro.